Diskarte o Diploma?

Isa sa mga kadalasang tanong ng karamihan ay: ano nga ba ang mas mahalaga, ang “Diskarte” o ang “Diploma”? Kaya’t hayaan mong talakayin natin ang mga bagay na ito sa blog na ito.

Diskarte o Diploma?

Isa sa mga kadalasang tanong ng karamihan ay: ano nga ba ang mas mahalaga, ang “Diskarte” o ang “Diploma”? Kaya’t hayaan mong talakayin natin ang mga bagay na ito sa blog na ito.

Sa buhay, palaging may mga “pros” at “cons” – ganun din sa pagkakaroon ng diploma o kaya naman’y ng diskarte. Ano nga ba ang mga ito at paano ito nag-aambag sa ating landas tungo sa tagumpay?

Ang Diploma:

Unang-una, pag-usapan natin ang diploma. Ito ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay pumasa at nagtapos sa isang tiyak na kurso o edukasyonal na programa. May mga makabuluhang benepisyo ang pagkakaroon ng diploma:

Karunungan at Kakayahan: Ang diploma ay nagpapakita ng iyong kakayahan sa isang tiyak na larangan. Ito’y nagpapakita na may kaalaman ka sa mga teorya, prinsipyo, at aplikasyon ng iyong pinag-aralan.

Karagdagang Oportunidad: May mga trabaho o propesyon na nangangailangan ng kaukulang diploma. Ito’y nagbubukas ng mga pintuan para sa iba’t-ibang trabaho at pagkakataon.

Kredibilidad: Ang diploma ay nagbibigay-daan sa’yo na magkaroon ng mas mataas na antas ng kredibilidad sa harap ng mga employers, kliyente, at iba pang tao sa industriya.

Ngunit, hindi rin ito laging perpekto:

Financial Cost: Ang pagkuha ng diploma ay maaaring magdulot ng malaking gastusin sa tuition, aklat, at iba pang bayarin. Ito’y maaaring magdulot ng utang o pangangailangan ng pamilya.

Time: Ang pag-aaral ng isang kurso upang makakuha ng diploma ay maaaring magtagal ng ilang taon. Ito’y maaaring maging sagabal sa mabilis na pag-akyat sa karera.


Sa kabilang banda, tayo’y may tinatawag na “diskarte.” Ito ay ang iyong kakayahan na gumawa ng mga desisyon at kumilos sa mga sitwasyon nang may katalinuhan at linaw ng kaisipan.

Ang Diskarte:

Creativity at Flexibility: Ang diskarte ay nagbibigay-daan sa’yo na maging malikhain at maging handa sa mga pagbabago sa paligid mo. Ito’y makakatulong sa iyo na masolusyunan ang mga problema nang hindi kinakailangang sumunod sa nakasanayang paraan.

Networking at Relationships: Ang mga diskarte mong kilos ay maaring mag-ambag sa pagbuo ng mga ugnayan at koneksyon sa mga tao, na maaring makatulong sa iyong karera.

Resourcefulness: Ang diskarte ay nagtuturo sa iyo na maging resourceful sa paggamit ng mga materyal na bagay na nasa paligid mo upang makamit ang iyong mga layunin.

Gayunpaman, may mga hadlang din:

Risk: Ang pagsusulong ng mga diskarte ay may kasamang panganib. Hindi lahat ng diskarte ay magiging epektibo, at maaaring humantong ito sa mga hindi inaasahang resulta.

Lack of Structure: Ang sobra-sobrang diskarte ay maaring magdulot ng kakulangan sa organisasyon o sistematikong plano. Ito’y maaring humantong sa kawalan ng direksyon o layunin.

Sa huli, ang mahalaga ay ang tamang balanse ng “diskarte” at “diploma.” Ang diploma ay nagbibigay-daan sa’yo na magkaroon ng pundasyon at kaalaman sa iyong larangan, ngunit ang diskarte naman ay nagbibigay-daan sa’yo na maging malikhain, masunurin sa pagbabago, at handa sa mga hamon ng buhay. Hindi ito isang labanan kung alin ang mas mahalaga, bagkus ay magsilbing gabay upang magtagumpay sa iyong mga layunin at pangarap.